CFGM Gestió administrativa

Tècnic o tècnica en gestió administrativa 
Codi: CFPM AG10 


Aquests estudis postobligatoris capaciten per exercir tasques de suport administratiu en l’àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal i tasques de suport a les persones, en empreses públiques o privades.
Tenen una durada de 2.000 hores (1.650 lectives en un centre educatiu i 350 pràctiques en un centre de treball) concentrades en dos cursos acadèmics.

Els Continguts són els següents:
·         Comunicació empresarial i atenció al client (165 hores)
·         Operacions administratives de compravenda (165 hores)
·         Empresa i Administració (165 hores)
·         Tractament informàtic de la informació (231 hores)
·         Tècnica comptable (165 hores)
·         Operacions administratives de recursos humans (99 hores)
·         Tractament de la documentació comptable (132 hores)
·         Operacions administratives de suport (66 hores)
·         Anglès (99 hores)
·         Empresa a l'aula (132 hores)
·         Operacions auxiliars de gestió de tresoreria (132 hores)
·         Formació i orientació laboral (99 hores)
·         Formació en centres de treball (350 hores)

Vies d'accés
Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:
·         tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
·         haver superat el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà,
·         tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
·         haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
·         tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
·         haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys,
·         haver superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI) amb nota igual o superior a 8,
·         tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.
Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova.


Preinscripció i matrícula

Per cursar el cicle cal formalitzar una sol·licitud d'admissió i presentar-la al centre i per a l'ensenyament demanat en primer lloc.
Per a l'assignació de les places s'ordenen les sol·licituds segons la qualificació mitjana de l'ESO o dels estudis equivalents; les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s'ordenen a partir d'un número de desempat que s'obté per sorteig.
Hi ha un 20% de places reservades per als alumnes que accedeixen a un cicle mitjançant la prova d'accés o el curs específic d'accés; les sol·licituds d'aquests alumnes s'ordenen segons la qualificació obtinguda a la prova o al curs.
Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del Departament d'Ensenyament. Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.


Continuïtat
Les persones que superen el cicle formatiu obtenen un títol de tècnic o tècnica, que els permet accedir:
·         al batxillerat,
·         a un cicle de grau superior (cal superar la prova d'accés),
·         al món laboral, com a:
o    auxiliar administratiu o administrativa;
o    ajudant o ajudanta d'oficina;
o    auxiliar administratiu o administrativa de cobraments i pagaments, de gestió de personal;
o    administratiu o administrativa comercial;
o    auxiliar administratiu o administrativa de les administracions públiques;
o    recepcionista;
o    empleat o empleada d'atenció al públic;
o    empleat o empleada de tresoreria, i
o    empleat o empleada en mitjans de pagament.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada